Почему инновации

Інновації – це перевірені часом та результативністю новаторські підходи в діагностиці патології та динаміки в лікувальному процесі, які документально підтверджені патентами та реєстраційними посвідченнями.

В своїй роботі ми використовуємо перевірені часом інноваційні медичні технології на правах франчайзингу. Франчайзинг – це узаконені стосунки між авторами інноваційних технологій та медичними закладами, які їх використовують із дотриманням правових норм захисту авторських прав та прав на користування інтелектуальним продуктом.

В наш час високих технологій найважливішою складовою медичних інновацій стає не суперсучасна діагностична техніка, а знання лікаря, спрямовані на розуміння отриманих діагностичних зображень, та аналітичне мислення лікаря, яке повинно бути достатнім для того, щоб співставити всі отримані дані діагностичних обстежень, знайти між ними зв’язок, віддиференціювати першочергове та другорядне і побудувати адекватний план лікування прицільно під конкретного хворого.